Google+

Österlens Trädgårdsrunda 2017

 

Österlens trädgårdsrunda 2017

Sommarens första trädgårdsrunda på Österlen pågår under helgen den 7 – 9 juli en av Österlens vackraste tider på året. Öppen Trädgård är det hos flera av föreningens medlemmar, både privata och professionella. De gemensamma öppettiderna är 13 – 17, men avvikelser kan förekomma. Gå in ovan under fliken Alla trädgårdar och se vilka spännande trädgårdar som går att besöka nu i juli månad!

Österlens Trädgårdsrunda har annars öppet hela säsongen som varar 1 maj till 31 oktober. Vi har tre gemensamma manifestationer då alla medlemmar uppmanas att hålla Öppen Trädgård. Datumen är 13-14 maj, 7-9 juli samt 19-20 augusti.  

 

Invigning av installationen Skörda regnvatten i trädgården på Österlens museum.

Torsdagen den 22 juni kl 14-16.

Dags att tänka om! Kanske är vi redo nu. Att planera för trädgårdar som kan ta emot stora mängder regnvatten på kort tid. För i ett föränderligt klimat kommer torrperioderna att bli längre samtidigt som skyfall kommer att bli vanligare företeelser även i vårt land.

En lösning är att skörda och lagra regnvatten under de regnintensiva månaderna och sedan finna metoder för att transportera ut vattnet i trädgården, under torrperioderna. För att minska avdunstningen finns också ganska enkla åtgärder att vidta. Det kan handla om att skapa skugga, bryta vindar med hjälp av genomsläppliga staket eller häckar och att se till att hålla jorden täckt antingen av växter eller av annat marktäckande material.

I museiträdgården visas en metod att ta hand om regnvattnet från museibyggnadens stora tak. Vattnets leds från stuprännan till tankar och infiltrationsbädd. Tåliga perenner finns planterade i anslutning till infiltrationsbädden och pergolor för skugga finns under uppförande.

Eva Mathiasson, Susanna Widhlund och Sophia Callmer har skapat en installation för skörd av regnvatten. Kom och ta del av deras kunskap och idéer. Fritt inträde. Midsommarfika 35 kr.

 

Österlens Trädgårdsrunda deltar även i ett samarbete med övriga trädgårdsföreningar på Österlen. Även här förbereds för en gemensam aktivitet nämligen heldagen Framtidens Trädgård den 5 augusti på Österlens Museum. Mer information om detta kommer längre fram.

 

Trädgårdar och Österlen har idag en naturlig koppling. Trots det har trädgårdskulturen här i området knappt 200 år på nacken. Det fanns trädgårdar redan vid 1700-talets mitt- som till exempel postmästare Wetterbergs trädgård på den tomt i Simrishamn där Netto nu ligger. I den växte år 1750 både liljor, buxbom och fikon i kruka. Linné räknade till 17 valnötsträd i Simrishamn och inte mindre än 27 i Gärsnäs slottsträdgård. Men det var enskiftet, då gårdarna flyttade ut från byarna, som gjorde trädgårdsodlandet ekonomiskt möjlig och intressant för fler.

Rundan drivs av den ideella föreningen Österlens Trädgårdsrunda i samarbete med Österlens Museum och  utvecklas med hjälp av bidrag från Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt.

Följ oss gärna löpande på Facebook Österlens Trädgårds Runda. En viktig roll spelar också Träduppropet som har egen sida på Facebook.

P.S. Vill du bli medlem och visa din trädgård? Gå in på kontaktformuläret och anmäl dig. Alla är välkomna!