Google+

Medlemsföreningar

 Österlenrosor

Är en förening som är förälskade i gamla rosor. Föreningen bevarar, dokumenterar och sprider kunskap om Österlens rosarv. De har hittills inventerat mer än 200 gamla rosor i Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo kommuner. Sommaren 2009 invigdes en rosbank på Rosentorget i Simrishamn där omkring 130 av de mest värdefulla inventeringsrosorna bevaras för framtiden.

Föreningen ordnar varje sommar den stora Rosfesten i Simrishamn. 2017 års rosfest äger rum 1-7 juli.

För mer info http://www.osterlenrosor.se/

 

Tjörnedala Trädgårdsförening

Är en ideell förening som vill verka för att sprida kunskap och inspiration om trädgård, särskilt dess växter, odlingsförutsättningar och användningsområden till föreningens medlemmar och allmänhet.

Föreningen bygger på stor spännvidd från rena nybörjare till erfarna trädgårdsentusiaster – alla är lika viktiga. Föreningen är helt fristående och utan någon moderorganisation. Den startades för drygt 15 år sedan av privatpersoner med stort trädgårdsintresse. Anknytningen till Tjörnedala i Baskemölla har sin grund i att föreningens medlemmar tidigare skötte gårdens trädgård

För mer info http://www.tjornedalatradgard.se/

 

Österlens Trädgårdssällskap

Är en förening som bildades i september 2003. Sällskapet är en av 164 lokala förening i Riksförbundet Svensk Trädgård, Sveriges största trädgårdsorganisation. Lokalföreningen har ca 350 medlemmar som har anknytning till Österlen. Målet är att under trivsamma former öka kunskapen om trädgård och fördjupa trädgårdsintresset genom inspirerande föredrag, gemensamma aktiviteter, utflykter, kurser och intressegrupper. Deras motto är Inspiratin, Kunskap & Kontakter

För mer info http://www.osterlenstradgardssallskap.se/